S vama od 1930...

PROTETIKA

Zahvaljujući napretku tehnologije omogućena je upotreba najkvalitetnijih, savremenih materijala koji udovoljavaju svim zahtjevima funkcionalnog opterećenja, izdržljivosti te savršene estetike. Jedan od takvih savremenih materijala je cirkonij oksid, materijal izuzetne čvrstoće a istovremeno estetski, sa kojim se u kombinaciji sa najkvalitetnijom keramikom postiže najprirodniji izgled krunica.

Prednost cirkonij oksidne keramike se ogleda u slijedećem:

  • Vrhunska estetika
  • Prirodni izgled krunica
  • Izuzetna čvrstoća i izdržljivost
  • Biokompatibilnost
  • Nema diskoloracije gingive i prosijavanja kao kod metal-keramike

Osim pojedinačnih krunica, od cirkonij oksida se mogu izrađivati mostovi (do 16 članova), kombinovani radovi sa attachmenima te suprastrukture na implantatima.

Takodjer u našoj ordinaciji nudimo izradu i metal-keramičkih krunica, fiksnih mostova te kombinovanih radova sa attachmenima na bazi metala.

Pored ovog nudimo i izradu totalnih i parcijalnih akrilatnih proteza , skeletiranih(Wissil) proteza. Na sve proteze je moguće postaviti šestoslojne (phisiodens) zube koji daju prirodniji izgled.

Osim ovog moguća je i izrada Michigen splinta (udlage) kod pacijenata koji boluju od bruksizma.

insurance
Dental Clinic Sulejmanagic
Dental Clinic Sulejmanagic