S vama od 1930...

PARODONTALNA HIRURGIJA

Parodontalna hirurgija se bavi hirurškim liječenjem parodontalne bolesti koja predstavlja infekciju potpornih struktura zuba a koja rezultuje resorpcijom kosti i ispadanjem zuba.

Ukoliko su prisutni džepovi plitki, jedna od efikasnih metoda je kiretaža džepa uz ispiranje. Kod dubokih džepova gdje je prisutna i značajna resorpcija kosti predlaže se režanj ili ''flap'' operacija uz dodatak vještačke kosti. Na ovaj način se eliminiraju sve patološke granulacije, tj štetne materije nagomilane u džepu a izgubljeni dio kosti se zamjenjuje vještačkom kosti.insurance
Dental Clinic Sulejmanagic
Dental Clinic Sulejmanagic