S vama od 1930...

TRADICIJA

Naša praksa je utemeljena davne 1930 godine od strane gospodina Hajrudina Ismailovića poznatog Sarajevskog višeg zubara oca Prim dr. Ajše Ismailović-Sulejmanagić. Gospodin Hajrudin Ismailović je od 1930 do 1934 god kao zubni tehničar radio kod doktora Mirka Oreškovića i Miroslava Švarca a 1934 god. položio je ispit sa pravom obavljanja zubotehničke prakse na prostoru cijele BiH pred Komisijom Kraljevine Jugoslavije u Beogradu.

Od 1941-1953 obavlja kao dentista tehničar samostalno privatnu zubotehničku praksu. Od 1948 godine zvanično je položio ispit za obavljanje zubno-ljekarske prakse za područje grada Sarajeva koju uspješno obavlja sve do kraja 1962 godine kada je ovaj vid privatne prakse zakonom definitivno ukinut. Ideja i želja gospodina Ismailovića za nastavljanjem porodične tradicije u stomatološkoj struci realizovana je ponovnim otvaranjem ove ordinacije koja je zvanično registrovana 26. 08. 1991 godine na istoj adresi na kojoj je praksu obavljao upravo gospodin Hajrudin Ismailović. Porodičnu tradiciju nastavila je njegova kćerka Dr Ajša Ismailović Sulejmanagić zatim njegovi unuci. Dr Naida Hadžiabdić koja je diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2002 godine trenutno je u zvanju višeg Univerzitetskog asistenta na Katedri za oralnu hirurgiju kao magistar stomatoloških nauka i specijalista iz Oralne hirurgije i Dr Nedim Sulejmanagić koji je uspješno uključen u praksu od jula 2006 godine. U galeriji slika možete vidjeti eksponat stare zubarske stolice iz 1886 godine od gospodina Ismailovića što je znak dugogodišnje porodične tradicije.

insurance
Dental Clinic Sulejmanagic
Dental Clinic Sulejmanagic